Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 1 of 1 (0.002 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:HistoriskSkogsexportFrnKalixlvdal AND subject:"Kalix Id 645-647"
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Johannes Sällström har frånträtt bolaget och samtidigt ombildas delar av det forna Bergman Hummel & Co till AB Bergman & Hummel. Av detta protokoll framgår hur man kommit överens om fördelning av aktier och tillgångar gentemot sterbhus eller dess rättsinnehavare.
Keywords: kalix id 645-647; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; johannes sällström; bergman hummel & co; kalix avd f
Downloads: 31
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related creators

Filipsborgsarkivet

Related mediatypes

texts

Terms of Use (10 Mar 2001)